Kommunens skatteintäkter, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 263 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 89:e högsta i landet med 48 670 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.