Anställda i kommunen, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 263 invånare. Värdet för anställda i länet är det 90:e lägsta i landet med 897 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.