Andel företagare, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 263 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.