Andel högutbildade, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 263 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.