Skattesats, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 218 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Götene kommun till 33,60 procent, vilket var den 138:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.