Befolkningsökning, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 218 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Götene kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.