Befolkningsökning, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 194 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Götene kommun den 83:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.