Medelålder, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 263 invånare. Värdet för medelålder är det 94:e högsta i landet med 45,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.