Medelålder, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 194 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 44,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.