Kommunens kostnader, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 36:e lägsta i landet med 58 388 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.