Kommunens skatteintäkter, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 27:e högsta i landet med 52 911 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.