Kommunens skatteintäkter, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 32:a högsta i landet med 50 377 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.