Anställda i kommunen, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Värdet för anställda i länet är det näst högsta i landet med 37 891 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.