Största privata arbetsgivare, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 16 475 anställda (nov 2019) den största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.