Andel förtidspensionärer, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 50:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.