Andel förtidspensionärer, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 46:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.