Andel företagare, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Värdet för andel företagare är det 35:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.