Förvärvsfrekvens, Göteborg

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 579 281 människor (2019). Landarealen är 451 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.