Andel högutbildade, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femtonde högsta i landet med 37,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.