Skattesats, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Göteborgs stad till 32,60 procent, vilket var den 72:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.