Skattesats, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Göteborgs stad till 32,60 procent, vilket var den 70:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.