Befolkningsökning, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Göteborgs stad den 57:e högsta i landet med 3,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.