Befolkningsökning, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Göteborgs stad den 30:e högsta i landet med 3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.