Medelålder, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Värdet för medelålder är det sextonde lägsta i landet med 39,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.