Medelålder, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Värdet för medelålder är det fjortonde lägsta i landet med 39,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.