Invånare i kommunen, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 596 841 invånare. Antalet invånare i kommunen är det näst högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.