Invånare i kommunen, Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.