Kommunens kostnader, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 88:e högsta i landet med 65 584 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.