Kommunens kostnader, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 658 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 70:e högsta i landet med 64 013 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.