Statsbidrag och utjämning till kommunen, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 91:a högsta i landet med 21 343 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.