Kommunens skatteintäkter, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 60:e lägsta i landet med 44 701 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.