Anställda i kommunen, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Värdet för anställda i länet är det 23:e lägsta i landet med 462 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.