Andel förtidspensionärer, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 658 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 82:a högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.