Nyföretagande, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 9,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.