Andel företagare, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 602 människor (2018). Landarealen är 593 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.