Andel företagare, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 658 invånare. Värdet för andel företagare är det 47:e högsta i landet med 9,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.