Förvärvsfrekvens, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 602 människor (2018). Landarealen är 593 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.