Andel högutbildade, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 637 människor (2019). Landarealen är 593 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.