Skattesats, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Färgelanda kommun till 34,39 procent, vilket var den 31:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.