Skattesats, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 434 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Färgelanda kommun till 34,39 procent, vilket var den 35:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.