Befolkningsökning, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Färgelanda kommun den 86:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.