Befolkningsökning, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 434 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Färgelanda kommun den tjugonde lägsta i landet med −3,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.