Befolkningsökning, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 658 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Färgelanda kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.