Medelålder, Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 512 invånare. Värdet för medelålder är det 91:a högsta i landet med 45,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.