Kommunens skatteintäkter, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 270 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 92:a lägsta i landet med 45 728 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.