Andel högutbildade, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 270 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.