Skattesats, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 991 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Falköpings kommun till 33,43 procent, vilket var den 137:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.