Skattesats, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 238 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Falköpings kommun till 33,43 procent, vilket var den 144:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.