Befolkningsökning, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 238 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Falköpings kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.