Befolkningsökning, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 991 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Falköpings kommun nära genomsnittet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.