Befolkningsökning, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 270 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Falköpings kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.