Medelålder, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 238 invånare. Värdet för medelålder är det 91:a lägsta i landet med 42,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.