Medelålder, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 270 invånare. Värdet för medelålder är det 90:e lägsta i landet med 42,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.