Andel företagare, Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 687 invånare. Värdet för andel företagare är det 56:e högsta i landet med 8,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.