Förvärvsfrekvens, Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 654 människor (2019). Landarealen är 236 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.