Skattesats, Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 656 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Essunga kommun till 33,05 procent, vilket var den 100:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.