Befolkningsökning, Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 656 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Essunga kommun nära genomsnittet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.