Företagens lönsamhet, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det sjätte lägsta i landet med 10,6 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.