Kommunens kostnader, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det fjortonde högsta i landet med 84 866 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.